Úhyn ryb

By | 1.10.2019

ÚHYN RYB NA VRÁŽKU – Vysvětlení

Výsledky rozboru vody dorazily a nebylo shledáno žádné cizí zavinění, obsah kyslíku byl nad normálem. Po konzultaci s odborníky byl úhyn způsoben s nejvyšší pravděpodobností poklesem atmosférického tlaku před bouřkou a splachem živin při následném dešti. Potom nastal pokles řas a dalších organických složek z hladiny na dno ,kde došlo ke krátkodobému spotřebování kyslíku, který se během několika hodin vrátil do normálu. V průběhu další schůze výboru bude projednáno v jaké míře a počtu se chybějící ryby doplní. M. Kuča