AKTUALITY

REVÍRY

Rybník Vrážek

Číslo revíru: 411 097

Rozloha revíru: 1 ha

Typ revíru: mimopstruhový revír

Informace: v obecném zájmu je zákaz lovu ryb ze silničního náspu, míra kapra 40 cm

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK

ČRS MO Dolní Kralovice ve spolupráci s ZŠ Dolní Kralovice provozuje rybářský kroužek, do kterého se mohou přihlásit děti ze základní školy od 2. ročníku.

Když počasí dovolí, jde teorie stranou a hurá k rybníku získat nějakou tu dovednost v lovu ryb. V zimním období probíhá výuka ve třídě. Na jaře pak zhodnotí své vědomosti, složením závěrečné zkoušky a získají rybářský lístek.

HISTORIE

Spolek byl založen roku 1926 a sdružoval 90 členů. V tomto roce začal obhospodařovat 1,5 km pstruhového potoka, 7,45 km řeky Želivky a 20 arů chovných rybníků.

Na začátku 70-tých let se spolek přesunul do nových Dolních Kralovic a zároveň přišel o revír v podobě řeky Želivky.

Až do současné doby kolísal stav členské základny kolem 90 členů.

Bohužel z historie MO Dolní Kralovice se mnoho nezachovalo.

O NÁS

Organizace má v současné době 120 členů dospělých a 15 dětí. Obhospodařuje revír Vrážek č. 411097 o výměře 1 ha a chovné rybníky Míček a dva rybníky v Bedlici.

Výbor MO

Předseda

MVDr. Martin Langr

Místopředseda

Pavel Novák

Jednatel

Stanislav Machyán

Hospodář

Petr Čermák

Účetní

Josef Pojezný

Pokladník

Jiří Pekárek

Brigádní referent

Petra Komínková

Další čelenové

Ing. Vít Havel, Antonín Bašta, Josef Ryšavý, Václav Hejkal, Miroslav Holeček

Dozorčí komise

Předseda

František Macho

Členové

Karel Zubec, Mgr. Ladislav Vrkoslav

kontakt

jednatel

předseda

Petr Čermák

777 675 888

hospodář

brig. refer.

E-mail

mocrsdolnikralovice@seznam.cz

Adresa

Náměstí Ludvíka Svobody 6, Dolní Kralovice 257 68

GALERIE

Úlovky našich členů

Od vody

Výlov rybníku "u Míčků"