MO ČRS Dolní Kralovice si dovoluje pozvat všechny své členy na Výroční členskou schůzi , která se bude konat 29.února 2020 od 11.00 v hotelu Želivka. Od 09.00 organizační záležitosti a výdej povolenek.

Petrův zdar

Rybářský kroužek

Počátkem září jako každý rok zahájil činnost rybářský kroužek při ZŠ Dolní Kralovice. Letos čítá jedenáct dětí, z toho tři nováčky. Pokud počasí dovolí, jde teorie stranou a hurá k rybníku získat nějakou tu dovednost v lovu ryb. Pod dohledem zkušeného vedoucího se dětem daří a vycházky k vodě si náramně užívají. Zanedlouho  je tu zima a výuka bude  probíhat ve třídě ,ale to neznamená že se mladí “ rybaříci “ nedostanou ven. Jako minulý rok se v rámci výuky podívají na zamrzlý rybník, kde si osvojí lov na dírkách. Na jaře zhodnotí své vědomosti ,složením závěrečné zkoušky  a získají rybářský lístek.        

    

      

   

       

  

                                                                                    

Výlov

V neděli 20.10. proběhl výlov rybníka „u Míčků“ ,bylo odloveno krásných 180 kusů kapra o celkové váze 360 Kg. Počasí bylo příznivé, vše proběhlo hladce a rychle. Ryby byli nasazeny do Vrážku.

Děkujeme všem zúčastněným za pomoc .

Petrův zdar.

Úhyn ryb

ÚHYN RYB NA VRÁŽKU – Vysvětlení

Výsledky rozboru vody dorazily a nebylo shledáno žádné cizí zavinění, obsah kyslíku byl nad normálem. Po konzultaci s odborníky byl úhyn způsoben s nejvyšší pravděpodobností poklesem atmosférického tlaku před bouřkou a splachem živin při následném dešti. Potom nastal pokles řas a dalších organických složek z hladiny na dno ,kde došlo ke krátkodobému spotřebování kyslíku, který se během několika hodin vrátil do normálu. V průběhu další schůze výboru bude projednáno v jaké míře a počtu se chybějící ryby doplní. M. Kuča

Úhyn ryb

2.7.byl nahlášen úhyn ryb na revíru Vrážek 1. Jednalo se zejména o větší kusy tolstolobik , amur , kapr , candát a menší množství bílé ryby o celkové váze  200 kg. Téhož dne byli ryby sesbírány a odvezeny, záležitost byla ohlášena na patřičných místech. Z rozborů vody se dozvíme více proč se tak stalo.                                                           M.Kuča

Dětský den pro mladé rybáře

Dolnokralovičtí rybáři uspořádali ke dni dětí rybářské závody pro mládež. Vzhledem k četnosti akcí v tomto termínu byla menší účast než obvykle. Počasí se vydařilo a dostavili se i záběry ryb, kterých se chytil velký počet. Vítězka závodu ulovila čtyři kapry a prokázala svou zručnost. Během závodu probíhalo opékání špekáčků a podávali se nápoje. Po vyhlášení vítězů a předání cen následovalo povození dětí po rybníce na motorovém člunu za dozoru zkušeného kapitána Stanislava Machyána . Celá akce se vydařila a děti odcházely s nadšením. Těšíme se na další rok.
                                                                                              Petru zdar.

                                          

Rybářské závody o putovní pohár

Místní organizace Českého rybářského svazu v Dolních Kralovicích uspořádala 27. 4. rybářské závody pro své členy. Klání proběhlo ve dvou kategoriích-děti a dospělý. I přes špatnou předpověď počasí se dostavilo více než 30 účastníků, mezi které patřil „ostatně jako každý rok“ jeden z našich nejstarších členů pan František Pokorný (87 let) z Ledče nad Sázavou. Podmínky pro lov nebyly ideální a rybám se z vody moc nechtělo ale díky zkušenostem a důvtipu lovících se podařilo nějakou tu rybu zdolat. Po přestávce v druhé polovině závodu se počasí umoudřilo a dočkali jsme se i sluníčka. Před polednem proběhlo vyhlášení výsledků, těm úspěšnějším byly předány věcné ceny a vítězům poháry. Během závodu bylo zajištěno občerstvení nejenom pro soutěžící ale i pro přihlížející a příznivce cechu rybářského. Tato akce se stala u Dolnokralovických rybářů dlouholetou tradicí, vládne v přátelském duchu, radosti z lovu a setkání. Chtěl bych tímto poděkovat všem zúčastněným, ještě jednou pogratulovat vítězům a popřát Všem bohaté úlovky do právě začínající rybářské sezony.
                                                                                                   Petru zdar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zarybnění

Nasazeni kapříci na Vrážek o velikosti 40-50cm o celkové hmotnosti 710Kg

27.4.

Předjaří na Vrážku

Vrážek se Nám pomalu  probudil ze zimního spánku, ale počasí v poslední době rybářům moc nepřálo .Dnes v  neděli tomu bylo naopak, sluníčko začalo hřát a tak se spousta rybářů  vydala k vodě oprášit své vybavení po dlouhé zimě . Rybí osádka sice nebyla moc sdílná, ale i tak se těm šťastnějším podařilo nějakou rybu ulovit (třeba mě).Bylo to krásně strávené slunečné odpoledne. Petru Zdar !

  

  

17.3.2019

 

Výroční členská schůze 2019

V sobotu 23.2.se uskutečnila Výroční členská schůze místní organizace ČRS . Dolnokralovická organizace  v současné době čítá na 148 členů z toho 27 dětí do 15 ti let . V příspěvcích byla zmíněna konference SUS, novinky a změny pro rok 2019 a 2020. Došlo k  projednání  všech náležitostí a členové byli obeznámeni o činnosti organizace v uplynulém období a jejímu zhodnocení. Členská schůze se u místních rybářů těší velké oblibě a proto jako každý rok byla velká účast. Další součástí byla projekce fotografií z výlovu, brigádnické činnosti ,rybářského kroužku a rybářských závodů které místní organizace pořádá pro své členy . Velmi příjemně strávené sobotní dopoledne bylo završeno malým pohoštěním , popřáním bohatých úlovků a pevného zdraví. „Petru zdar“