Historie

Spolek byl založen roku 1926 a sdružoval 90 členů. V tomto roce začal obhospodařovat 1,5 km pstruhového potoka, 7,45 km řeky Želivky a 20 arů chovných rybníků. Na začátku 70-tých let se spolek přesunul do nových Dolních Kralovic a zároveň přišel o revír v podobě řeky Želivky.

Až do současné doby kolísal stav členské základny kolem 90 členů.

Bohužel z historie MO Dolní Kralovice se mnoho nezachovalo.

Jedny z mála dobových fotografií – úprava rybníku v Rouně – 3.července 1942.