Výroční členská schůze 2020

By | 14.3.2020

Dne 29.2. proběhla členská schůze naší MO s účastí 78 členů.Členové naší organizace mimo standardní záležitosti také odsouhlasili zapojení se do fondu na nákup vodních ploch s přispěním jednotné částky 3000.- Kč a delegáta na konferenci SÚS. V průběhu schůze byli vyhlášeni a odměněni nejlepší rybáři naší MO a byly projednány změny RŘ pro rok 2020 ohledně kterých se rozvinula zajímavá diskuze. Ne všechny změny se k nám dostaly včas a tak nemohla být naše členská základna obeznámena během této schůze. Konkétně se jedná o rybníky v režimu rybníkářství, které spravuje SÚS ( u nás nejbližší rybník Rachyně). Pro lov na těhto vodách je nutné stáhnout a vytisknout oprávnění k odlovu a tento dokument mít při sobě. Odkaz: https://www.crs-sus.cz/121/formular-opravneni-k-odlovu . Dále byly zmíněny i web. stránky SÚS na kterých můžete získat potřebné a aktuální informace. Na závěr následovalo pohoštění , projekce fotografií pořízených při rybářských závodech,brigádách,činnosti ryb.kroužku a výlovu. Doufáme, že se všem zůčastněným Výroční členská schůze líbila a odnesli si důležité poznatky o práci a činnosti naší místní organizace.

Petrův zdar